Bu Test İlə İnsanlar Üzərində Ən Təsirli Psixoloji Gücünün Nə Olduğunu Deyirik!
Beyninin dərinliklərində gizli olan və insan münasibətlərində ən təsirli olan psixoloji gücün nədir bilmək sitəyirsən?

Onda buyur testə!

İlk olaraq, şəkildəki adamı aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə edərdin?

İlk olaraq, şəkildəki adamı aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə edərdin?

İndi də aşağıdakı şəkillərdən sənə ən yaxın gələni seç görək.

Səncə insanlar adətən sənin hansı xüsusiyyətini bəyənir?

Səncə insanlar adətən sənin hansı xüsusiyyətini bəyənir?

Aşağıda yer alan məşhur psixoloq Ziqmund Freyd tərəfindən deyilmiş sözlərdən sənə ən təsirli gələni seç.

Aşağıda yer alan məşhur psixoloq Ziqmund Freyd tərəfindən deyilmiş sözlərdən sənə ən təsirli gələni seç.

Bəs səncə bu balina ailəsi hara gedir?

Bəs səncə bu balina ailəsi hara gedir?

Deyək ki, çox gərgin bir gün keçirdiniz və birlikdə yaşadığınız adam əvvəlcədən razılaşdığınız bir şeyi etməyi unutduğunuz üçün şikayətlənməyə başlayır. Bu vəziyyət sizi nə dərəcədə qəzəbləndirər?

Az qaldı. İndi də bizə aşağıdakılardan hansına dözə bilməyəcəyini de görək!

Zehnini sakitləşdirəcək bir sual ilə testimizi bitiririk. Bu axan görüntü sənin gözündənecə bir rəngi canlandırır?

Zehnini sakitləşdirəcək bir sual ilə testimizi bitiririk. Bu axan görüntü sənin gözündənecə bir rəngi canlandırır?

Bu Test İlə İnsanlar Üzərində Ən Təsirli Psixoloji Gücünün Nə Olduğunu Deyirik!

 1. Nəticən: İmpatiya!

  Qarşındakı insanın anında nə hiss etdiyini anlayırsan daha da əhəmiyyətlisi bunları mənimsənərək o insanın içində olduğu vəziyyətə görə ehtiyacı olan motivasiyanı təmin edirsən. Özünü insanların yerinə qoya bilirsən. Hər kəsə qarşı bu qədər konstruktiv bir yerdən yaxınlaşanda eyni fədakarlığın sənə göstərilmədiyi hallarda olduqca kədərlənib zaman zaman bu xüsusiyyətindən şikayət etsən də əslində səni daha da xoşbəxt bir insan edən ən vacib şeyin bu olduğunun fərqindəsən. 

 2. Nəticən: Tam bir sevinc mənbəyisən!

  Sən, necə deyərlər ətrafına daim xoşbəxtlik yayan bir enerji mənbəyisən! Psixologiyan elə güclüdür ki, çətin olan heç bir şey səni bədbin etmir bu da təbii olaraq həyat enerjisinə əks olunur. Eyni zamanda  artıqlaması ilə sosial birisən. Bəzən tək qalmaq istəsən belə insanlardan qaça bilmirsən. Hər zaman fəal olmaqdan sonsuz bir həzz duyursan. Həyatın və yaşadığın hər şeyin dadını çıxarmaq istədiyin üçün ətrafına də enerji yayır, bu səbəblə hər kəs tərəfindən çox sevilirsən.

 3. Nəticən: Hər şeyin fərqinə varmaq!

  Və qarşımızda ayaqları yerə möhkəm basan bir insan! Sən hamıdan əvvəl öz mənliyin ilə hadisəni həll etdiyin üçün artıqlaması ilə özünə inanan birisən. Hər hansı bir hadisədə ilk əvvəl özün ilə üzləşib, məsləhətləşirsən.  Həyatda çox şey sənin üçün qara və ağ olaraq qəti cizgilərlə ayrılıb. Çünki özünə görə inkişaf etdiyin prinsiplər və doğrulara görə hərəkət edirsən və nə buna uymayan bir insana nə də bir vəziyyətə əsla dözə bilmirsən. 

 4. Nəticən: Amansız bir yola gətirmə gücün var!

  Sən duyğu radarısan! Olduqca ünsiyyətcil, dəqiq və güclü zəkaya malik bir insansan. Ətrafındakı insanların içini, çölünü bilir, hərəkətlərini kitab kimi oxuyursan və zamanı gəldikdə hər hansı bir məsələdə onları yola gətirmək, təsir etmək adına əldə etdiyin bu məlumatlara görə hərəkət edirsən. Bununla yanaşı, fikirlərini və istəklərini aqresivləş-mədən, səbrli şəkildə elə gözəl danışırsan ki, ən inadkar insan da sənin qarşında təslim olur.

 5. Nəticən: Ətrafına şəfa yayırsan!

  Sən ətrafındakı hər kəs üçün bir şəfa mənbəyisən! Daim özündən əvvəl başqalarını düşünür, onlar üçün narahat olursan. Ən əsası isə həqiqətən dinləməyi bacaran bir insansan. bu səbəbdən ətrafında bir çətinliyi, dərdi olan hər kəs ilk öncə sənin yanına qaçır. Necə edirsən bilmirik, amma bir yolla onlara yaxşı gələcək şeyləri çox yaxşı bilirsən, əlindən gəldiyi qədər kömək etməyə çalışırsan, bəzən də dediyin tək bir cümlə belə yaxşı hiss etməyə yetir.

Bu məqaləyə emoji ilə reaksiya ver (ən çox 3 reaksiya)


Bunlara da baxmağın lazımdır!

Facebook Rəyləri